Skip to main content

Sống Chết Bình An


Published 1997


Đây là bộ pháp thoại mang tựa đề Sống Chết Bình An do Sư Bà Hải Triều Âm thuyết giảng dựa trên tác phẩm Tử Thư Tây Tạng (The Book of Dead) được xem là trứ tác của Đại sư Liên Hoa Sinh (sa. padmasambhava), gồm những lời khai thị cho người sắp chết. Tử thư được tìm thấy khoảng thế kỷ thứ 14.

Các trang nghe online, hạ tải mp3 và sách đọc (pdf, epub, kindle, Daisy, Full Text, DjVu) của Sư Bà Hải Triều Âm Thuyết Giảng:
-Quy Nguyên Trực Chỉ
[Nghe Online][Tải Trọn Bộ (zip)][Tải Sách Đọc (PDF)]

-Lăng Nghiêm Chánh Văn
[Nghe Online Phần 1][Nghe Online Phần 2]

-Lăng Nghiêm Chính Mạch
[Nghe Online]

-Lăng Nghiêm 94
[Nghe Online]

-Quy Nguyên Trực Chỉ
[Nghe Online] [Tải Trọn Bộ (zip)] [Tải Sách Đọc]

-Lăng Nghiêm Toát Yếu
[Nghe Online] [Tải Trọn Bộ (zip)] [Tải Sách Đọc]

-Sống Chết Bình An (Dựa Theo Tử Thư Tây Tạng)
[Nghe Online]

Các thời pháp thoại khác của Sư Bà có cho thỉnh tải miễn phí trên mạng chùa: ChuaDuocSu.org

Chùa Dược Sư
Thôn Phú An, Xã Phú Hội, Huyện Ðức Trọng,
Tỉnh Lâm Ðồng - Việt Nam
Điện thoại: 84 63 384 6393
hay 84 63 384 6368


Reviews

There are no reviews yet. Be the first one to write a review.
DOWNLOAD OPTIONS
OGG VORBIS
BACK
VBR MP3
BACK
In Collection
Community Audio
Uploaded by
Hue Tri
on 9/23/2013
Views
483
Favorites
1